ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

ดุสิตและหนองจอกร่วมใจรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับบริจาคเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของจำเป็นจากประชาชนและรวบรวมสิ่งของที่รับบริจาคส่งให้ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานคร นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวดุสิต ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ สำนักงานเขตดุสิต หรือบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. โทร. 0 2224 3047, 0 2224 1496, 0 2224 4680 หรือโอนเงินบริจาคเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนข้าวสาร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุน กทม. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 0270-17081-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต โทร. 0 2241 3334, 0 2243 5311 ต่อ 5408-5412

เขตหนองจอก นายภิญโญ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาโดยตลอด มีทั้งแจกกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แจกเวชภัณฑ์ยา ทำสะพานไม้ วางแนวกระสอบทราย ฯลฯ และได้ออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่มาแจ้งความประสงค์เพื่อนำไปยื่นขอความช่วยเหลือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในวันที่ 30 ก.ย. 54 จะเป็นวันสุดท้ายที่จะรับแจ้งและออกหนังสือรับรอง จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ รีบมายื่นคำร้องขอหนังสือรับรองภายในกำหนด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น