ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชูพื้นที่ผ่อนผันย่านราชประสงค์เป็นจุดเสน่ห์แห่งแรกของกทม.

ชูพื้นที่ผ่อนผันย่านราชประสงค์เป็นจุดเสน่ห์แห่งแรกของกทม.
เปิดโครงการจุดผ่อนผันเสน่ห์กรุงเทพฯ นำร่องเขตปทุมวันย่านราชประสงค์ ชูเสน่ห์ดอกไม้มาลัยบูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมเดินหน้าขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วกรุง
(29 มิ.ย. 54) เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานหน้าห้างอัมรินทร์พลาซ่า : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจุดผ่อนผันเสน่ห์กรุงเทพ เขตปทุมวัน” ร่วมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่าการคัดเลือกพื้นที่จุดผ่อนผันหน้าอาคารโซโก้ บริเวณศาลท่านท้าวมหาพรหม ซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาเลื่อมใสใน “พระพรหมเอราวัณ” ให้เป็นเสน่ห์กรุงเทพฯ นั้น นับเป็นการสร้างเสริมศักยภาพให้กับจุดผ่อนผันให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น โดยที่แหล่งการค้าแห่งนี้ นับเป็นแหล่งรวมมาลัยบูชาซึ่งเป็นสินค้าหลักในการประกอบการค้า ดังนั้นเสน่ห์กรุงเทพแห่งนี้จึงเป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และเป็นเรื่องของ “มาลัยบูชา” ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับแหล่งการค้า และพัฒนาจุดผ่อนผันให้มีสภาพที่สวยงาม สะอาดตา และเพิ่มศักยภาพของจุดผ่อนผันให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น โดยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขต กำหนดจุดผ่อนผันในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็น “เสน่ห์กรุงเทพฯ” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 5 ข้อ ประกอบด้วย 1. เป็นจุดผ่อนผัน 2. มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของย่าน 3. มีประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 4. มีประชาคมผู้ค้าเข้มแข็ง และ 5. มีสภาพภูมิทัศน์ที่เหมาะสม
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาคม และผู้ประกอบการค้า ณ จุดผ่อนผันหน้าอาคารโซโก้ บริเวณศาลท่านท้าวมหาพรหม ส่งผลให้จุดผ่อนผันที่กำหนดให้เป็นเสน่ห์กรุงเทพฯ เป็นจุดผ่อนผันตัวอย่างตามหลักการ 5 ส. กทม. แบบมีส่วนร่วมอีกด้วย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินการต่อไปในพื้นที่นำร่อง 4 เขต ประกอบด้วย เขตพระนคร ย่านตรอกข้าวสาร-บางลำพู เขตสัมพันธวงศ์ ย่านเยาวราช เขตราชเทวี ย่านประตูน้ำ และเขตบางรัก ย่านสีลม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้ประกอบการค้าที่จะทำให้จุดผ่อนผันนั้น เป็นจุดผ่อนผันที่เปี่ยมด้วยหลักการ 5ส. กทม. แบบมีส่วนร่วม และสร้างเสน่ห์ให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น