ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ครู กทม. เตรียมเฮ รับตกเบิก 13% ปลายเดือน ก.ค. นี้

ครู กทม. เตรียมเฮ รับตกเบิก 13% ปลายเดือน ก.ค. นี้

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการครูรวมประมาณ 13% ว่า ขณะ นี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้รับเงิน เดือนเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเป็นการปรับขึ้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยในวันที่ 31 มี.ค. 54 ให้ปรับขึ้นเงินเดือน 8% จากนั้นในวันที่ 1 เม.ย. 54 ปรับขึ้นเงินเดือนตามการเลื่อนขั้นปกติ และปรับขึ้นเงินเดือนเพิ่มอีก 5% หลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติแล้ว ซึ่งมีข้าราชการครูกรุงเทพมหานครกว่า 15,000 คน ได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ และคาดว่าข้าราชการครูกรุงเทพมหานครทุกคนจะได้รับเงินตกเบิกทั้งหมดช่วงปลาย เดือน ก.ค. นี้ อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ มีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2).. 2554 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และมีความแตกต่างระหว่างรายได้ข้าราชการครูกับข้าราชการประเภทอื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. ...มีคน(ครูสอนโรงเรียนพระ)ฝากถาม "เกี่ยวครูสอนพระปริยัติธรรม" มีอะไรพิเศษกับใคร ๆ มังมัย

    ตอบลบ