ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กทม. เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี

กทม. เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี
(30 มิ.ย. 54) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหารกลุ่มเขตธนบุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ อาคารสำนักการระบายน้ำฝั่งธนบุรี ถ.รัชมงคลประสาธน์ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตกลุ่มธนบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี” เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ ไว้ ประกอบด้วย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST) รวม 37 หน่วย รถบรรทุกติดเครนยก 2 คัน รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน รถบรรทุกพร้อมเรือเล็ก 1 คัน รถตักหน้าขุดหลัง 1 คัน รถดูดเลน 3 คัน รถงับผักตบชวา 1 คัน รถส่องสว่าง 2 คัน เรือท้องแบน 20 ลำ รถปฏิบัติการจากสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1คัน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1,200คน พร้อมทั้งระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามสภาพฝน ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมถนน ระบบเฝ้าระวังน้ำล้นคลอง ซึ่งระบบสารสนเทศต่างๆ จะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี” ตลอดเวลา ทั้งนี้ประชาชนสามารถติตตามข้อมูลข่าวสารจากระบบดังกล่าวทาง Website Twitter และ Facebook ของสำนักการระบายน้ำได้ที่ http://dds.bangkok.go.th http://twiter.com/bkk_best และ http://facebook.com/bkk.best หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อน ขอความช่วยเหลือได้ที่โทร. 0 2248 5115 หรือสายด่วนกทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรีขึ้น อีกหนึ่งแห่ง นอกเหนือจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมศรีนครินทร์ที่ได้เปิดดำเนินการไป แล้ว ซึ่งสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในแต่ละแห่งมีสภาพไม่เหมือนกัน โดยพื้นที่ในฝั่งธนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นคูคลอง ปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วมจึงแตกต่างกัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้เป็นอย่างดี โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST)พร้อมให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น