ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปลัด กทม. ตรวจความพร้อมเลือก ส.ส. เริ่มวันแรกคลองเตยและวัฒนา

วางแผนเดินสายตรวจความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ตลอดเดือน มิ.ย. นี้ เริ่มต้นเขตคลองเตยกับวัฒนา เร่งสร้างความความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
(1 มิ.ย. 54) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตคลองเตย : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุพจน์ ไพบูลย์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 4 สำนักงานเขตคลองเตย และสำนักงานเขตวัฒนา เพื่อรับฟังแนวทางและแผนการดำเนินงาน รวมถึงหารือและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 54 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากข้อร้องเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการเลือกตั้งระดับอื่น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งที่มีการปรับปรุงใหม่ให้ทุกเขตมีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ของสำนักงานเขตให้ครบ 50 เขต ในช่วงเดือน มิ.ย. 54 โดยในวันที่ 2 มิ.ย. กำหนดตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตสวนหลวง และสำนักงานเขตประเวศ
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เขตคลองเตยและเขตวัฒนามีความพร้อมเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ ทุกอย่างเรียบร้อยดี ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนวางตัวเป็นกลาง ไม่ทำอะไรที่เป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พร้อมทั้งเร่งทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 3 ก.ค. 54 และไปใช้สิทธิลงคะแนนมากที่สุด โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อป้องกันความผิดพลาดเรื่องการเดินทาง อีกทั้งวันเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนสถานที่เลือกตั้งต้องมีความแข็งแรง และพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ให้ทำด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ด้านนายทวีศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนั้น ศูนย์ประชาสัมพันธ์สัมพันธ์การเลือกตั้ง กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่ 4 ครั้งด้วยกัน ทุกเขตจัดกิจกรรมรณรงค์เคาะประตูให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิ.ย. นี้ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนเพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดนอกจากนี้ให้ทุกเขตจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งต่อเนื่องสม่ำเสมอจะกว่าจะถึงวันเลือกตั้งโดยใช้งบประมาณการประชาสัมพันธ์อย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น