ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปลัดกทม.แจงการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่ง “เจ้าพนักงานธุรการ 2”

ปลัดกทม.แจงการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่ง “เจ้าพนักงานธุรการ 2”

(27 พ.ค.54) นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ชี้แจงเหตุกรณีที่ยังไม่อาจบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ซึ่งสอบได้ตั้งแต่ลำดับที่ 109 ว่า การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการต้องบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการบรรจุ ผู้สอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครไปแล้ว 108 คน สำหรับลำดับที่ 109 ผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับสถานภาพของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครว่ายังคงสังกัดอยู่กับกรุงเทพมหานคร หรือสังกัดมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เนื่องจากวิธีการดำเนินการแต่งตั้งจะแตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าข้าราชการดังกล่าวอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครจะสั่งแต่งตั้งโดยวิธีการย้าย แต่ถ้าเป็นข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการโดยวิธีการรับโอน ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้โอนก่อน กรุงเทพมหานครจึงจะสามารถดำเนินการรับโอนและบรรจุแต่งตั้งได้

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เชิญกรุงเทพมหานครไปชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำคำวินิจฉัย และรอผลการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร ผู้สอบแข่งขันได้ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากหากดำเนินการไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผลที่ดำเนินการไปจะตกเป็นโมฆะ ซึ่งจากการสอบถามเป็นการภายในคาดว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะแจ้งผลการวินิจฉัยให้ทราบประมาณเดือนมิถุนายน 2554 เมื่อกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งผลแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด เนื่องจากขณะนี้ตำแหน่งดังกล่าวมีอัตราว่างถึง 400 อัตรา แต่มีผู้สอบแข่งขันได้เพียง 200 คนเท่านั้น

1 ความคิดเห็น:

  1. The recent beating of a transgender individual in the media highlights the problems facing transgender individuals. The world might be educated by studying how Thailand views and treats transgender individuals. In Thai we call them Katoeys which is translated into Ladyboy in English. I have pioneered the recognition of Ladyboy rights at Uttaradit University in Thailand and look forward to educating people about Thai ladyboys and networking with international ladyboys. As Dean of the Humanities and Social Sciences Faculty at Uttaradit University I am in a unique position to practice what I preach. I have been a leader in recruiting Ladyboys into my faculty where I have learned about their aspirations and their fears. They are very beautiful, just like real women, and Thailand consistently produces the winner of the international Ladyboy competitions throughout the world. I hope this blog helps to dispel some myths about Ladyboys and helps to create an international dialogue.
    http://yongyuthintajuck.blogspot.com/

    ตอบลบ