ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชวนคนกรุงร่วมทำความสะอาดต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. นี้

กทม.จัดกิจกรรม “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ล้างทำความสะอาด 8 จุดหลักรอบศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้า พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.
(29 พ.ค.54) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตพระนคร จัดขึ้น โดยดำเนินการล้างทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ และตัดแต่งต้นไม้ รอบบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนบำรุงเมืองตั้งแต่ถนนดินสอ – ศาลเจ้าพ่อเสือ และรอบบริเวณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่เราทุกคนจะต้องตระหนักและสร้างเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดให้ปี 2554 เป็นปีสากลแห่งการอนุรักษ์ป่าไม้ (International Year of Forest) และกำหนดให้ช่วงปี 2011 – 2020 เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Decade of Biodiversity) โดยเริ่มต้นจากปี 2010 ซึ่งคำขวัญอย่างเป็นทางการในปีนี้คือ “Forest : Nature at Your Service – ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา” โดยเน้นสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าแต่ละคนสามารถช่วยโลกได้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
สำหรับพื้นที่ดำเนินการแบ่งออกเป็น 8 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณลานคนเมือง และถนนทางขึ้น – ลง จุดที่ 2 บริเวณภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) จุดที่ 3 ถนนทางเท้ารอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) จุดที่ 4 ถนนดินสอทั้ง 2 ฝั่ง คือ จากหัวมุมถนนราชดำเนินถึงเสาชิงช้า และจากหน้าโบสถ์พราหมณ์ถึงแยกหัวมุมถนนราชดำเนิน (หน้าบริษัท เมืองโบราณ จำกัด) จุดที่ 5 ถนนทุกสายในพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด จุดที่ 6 บริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดา จุดที่ 7 ถนนมหรรณพทั้งสองฝั่ง จากแยกถนนดินสอถึงหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ และจุดที่ 8 สวนหย่อมข้างวัดสุทัศน์เทพวราราม หน้าโรงเรียนเบญจมราชาลัยถึงสวนรมณีนาถ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญควรที่ทุกคนจะหันมาปรับพฤติกรรมของตนและเคารพในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น การรักษาความสะอาดที่พักอาศัย ไม่ทิ้งขยะตามที่สาธารณะ และการแยกขยะภายในบ้านเรือน เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างง่ายๆ รอบตัวเรา ที่ทุกคนสามารถทำได้ในทุกๆ วัน ซึ่งนอกจากทำความสะอาดในวันนี้แล้ว กรุงเทพมหานครจะดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้นระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 4 มิ.ย. 54 โดยการรณรงค์รักษาความสะอาด พร้อมจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรในเขตจตุจักร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมูลนิธิโคคา – โคลา ประเทศไทย และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการมอบรางวัลการประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพฯ (Bangkok Big Trees) ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น