ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กทม. จัดโครงการ 100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย ครั้งที่ 3

(31 พ.ค. 54) เวลา 08.30 น. : นางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความดี ครั้งที่ 3 โครงการ 100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมมอบเข็มลูกเสือทำความดี แก่ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายอรรถพร สุวัธนเดชา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด พร้อมด้วย ลูกเสือ เนตรเนารี และยุวกาชาด รวมจำนวน 4,000 คน ร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมส่งเสริมความดี ครั้งที่ 3 โครงการ 100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4,000 คน ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมความดี ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ธันวาคม 2554 และฉลองครบรอบการสถาปนา 100 ปี ลูกเสือไทย สำหรับการทำความดีเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขคณะลูกเสือไทย ประกอบด้วย การทำความดีเบื้องต้น 3 ความดี ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีสิทธิได้รับ เข็มกลัดโครงการ 100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย และสามารถรับ สมุดความดี เพื่อบันทึกการทำความดีตามโครงการฯ คนละอย่างน้อย 100 ความดี เมื่อลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ทำความดีอย่างน้อยคนละ 100 ความดี โดยมี ผู้ลงนามรับรองการทำดี จะมีสิทธิประดับเข็มลูกเสือทำความดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในการทำความดีของผู้นั้น อันเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมความดีในหัวข้อ 100 ล้านความดี ทำดีเพื่อในหลวง นิทรรศการการทำความดีในรูปแบบต่างๆ อาทิ การค้นหาความดีผ่านต้นไม้ความดี และเกมส์การทำความดี อาทิ ฐานภูเขาไฟจำลอง ไฟฟ้าสถิต วงล้อหรรษา เปเปอร์มาเช่ และจิกซอว์สัมพันธ์ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น