ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กทม. เปิดช่องประชาชนร้องเรียนปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างผ่าน 1555 และสำนักงานเขต

กทม. เปิดช่องประชาชนร้องเรียนปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างผ่าน 1555 และสำนักงานเขต
กทม. เตรียมตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน 1 เดือน พร้อมมอบเขตสำรวจทั่วพื้นที่ หลังพบปัญหาการติดตั้งล่าช้า โดยเฉพาะพื้นที่เอกชน เปิดช่องทางสายด่วน 1555 ให้ประชาชนร่วมร้องเรียนปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม นอกเหนือจากการร้องเรียนผ่านสำนักงานเขต
(28 ก.พ. 54) ณ ห้องสุทัศน์ กทม. : เวลา 11.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล ที่มุ่งลดปัญหาอาชญากรรมให้ได้อย่างน้อย 10% โดยให้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม พื้นที่เสี่ยง จุดล่อแหลม ต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเป็นการเร่งด่วน โดยในขณะนี้ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไปแล้ว จำนวน 230,000 ดวง ทั้งถนนสายหลักสายรอง และถนนเชื่อมโครงข่ายจราจร ประมาณ 1,000 สาย แบ่งเป็นสำนักการโยธา ดูแลในส่วนถนนตรอก ซอย ริมคลอง และสำนักงานเขตดูแลพื้นที่สาธารณะอื่นๆ
ทั้งนี้ที่ประชุมมอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน 1 เดือน และให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจการติดตั้งในทุกตรอกซอยว่าได้มีการติดตั้งไปแล้วหรือไม่อย่างไร กรณียังไม่มีการติดตั้ง หากเป็นที่สาธารณะให้ดำเนินการติดตั้งและรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่อไป รวมทั้งมอบสำนักงานกฎหมายและคดี พิจารณาดำเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในที่ดินเอกชน หลังพบปัญหาบางพื้นที่ไม่ได้รับการติดตั้งตามที่ประชาชนร้องขอ หรือมีความล่าช้า เนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชน หรือหมู่บ้านจัดสรรที่เจ้าของโครงการไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเจ้าของทิ้งร้างโครงการ ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าไปติดตั้งได้
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างผ่านทางสายด่วนกรุงเทพมหานคร 1555 หรือทางสำนักงานเขตเพื่อให้สำนักงานเขตรวบรวม และดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ชอบโครงการ...โตไปไม่โกง
    มีโครงการใครโกง...ขอให้ จู๊ดๆๆๆๆๆๆ มีอันเป็นไปๆๆๆ ต่างๆ นาๆ

    ตอบลบ