ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กทม. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ รุ่นที่ 2

กทม. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ รุ่นที่ 2
(28 ก.พ. 54) เวลา 09.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ และนายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกฤษฎา กลันทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง และข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 1,000 คน เพื่อให้ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงได้รับความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพกายและใจในวัยสูงอายุ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ข้าราชการบำนาญเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ถึอเป็นผู้สูงอายุที่ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ การจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพกายและใจของตนเองเพื่อให้มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม มีความรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยกรุงเทพมหานครจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวนกว่า 12,000 คน ได้หมุนเวียนกันมาเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้นำหลักแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีชีวิต หลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น