ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กทม. ชวนประชาชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ปูกระเบื้องถนนสายกลางท้องสนามหลวง 18 มี.ค. นี้

กทม. ชวนประชาชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ปูกระเบื้องถนนสายกลางท้องสนามหลวง 18 มี.ค. นี้
กทม. ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธ.ค. 54 โดยคืบหน้าแล้ว 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกทม.มั่นใจเสร็จตามกำหนดเดือน เม.ย. นี้ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปูกระเบื้องถนนสายกลางท้องสนามหลวง 18 มี.ค. นี้
(25 ก.พ. 54) เวลา 16.00 น. ณ ท้องสนามหลวง : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการราษฎร์รวมใจ ใต้เบื้องพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธ.ค. 54 โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงให้กลับคืนสู่ความสวยงาม พร้อมรับงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ โดยในวันที่ 18 มี.ค. 54 เวลา 15.00 น. หน่วยงานก่อสร้างจะดำเนินการปูกระเบื้องทางเท้า โดยเชิญชวนให้ประชาชนที่มาร่วมพิธี ร่วมกันปูกระเบื้องทางเท้าบริเวณถนนสายกลางภายในบริเวณท้องสนามหลวง โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญตามแผนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องสนามหลวง
สำหรับการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหลวงประกอบด้วย 7 งานหลัก คือ งานปรับปรุงพื้นที่ งานระบบระบายน้ำและงานเชื่อมต่อกับระบบน้ำสาธารณะ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบรดน้ำต้นไม้ งานปลูกหญ้าในสนาม งานระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก และงานปูกระเบื้องทางเท้า โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูกระเบื้องถนนสายกลางท้องสนามหลวง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,200 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่ประกอบพระราชพิธีและเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จฯมาประกอบพระราชกรณียกิจ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งเปรียบเสมือนการเตรียมลาดพระบาทเพื่อพระองค์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้การปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 75 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย. นี้ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมคือปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ด้วยการปูกระเบื้องถนนสายกลางท้องสนามหลวง ในวันที่ 18 มี.ค. นี้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนบริเวณท้องสนามหลวงนั้น กรุงเทพมหานครได้ประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น