ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บางนารับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอปพร.

บางนารับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอปพร.

นายเสือชนะ สุดเจริญ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 13 ในวันที่ 20-21, 26-28 ส.ค. 54 รวม 5 วัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตศูนย์ อปพร.เขตบางนา ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ และภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ส.ค. 54 สอบถามโทร. 0 2397 3593 หรือ 0 2397 3695-7 ต่อ 6054-6 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น