ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กทอ. เห็นชอบซื้อที่จัดสร้าง สนง.เขตบางนา โรงพยาบาล ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และสถานีดับเพลิง

กทอ. เห็นชอบซื้อที่จัดสร้าง สนง.เขตบางนา โรงพยาบาล ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และสถานีดับเพลิง

ที่ประชุม กทอ. เห็นชอบหลักการจัดซื้อที่ดิน บ.ไม้อัดไทย สร้างอาคารสนง.เขตบางนา โรงพยาบาล ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และสถานีดับเพลิง เตรียมเสนอคณะผู้บริหารพิจารณางบประมาณ พร้อมเดินหน้าเจรจาการทางพิเศษฯ เพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้ทางด่วนจอดรถขยะของสนง.เขตบางรัก และสัมพันธวงศ์

(29 ก.ค. 54) ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) เห็นชอบในหลักการให้จัดซื้อที่ดินของบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด บริเวณสี่แยกบางนา ถ.สรรพาวุธ ติดกับถนนทางรถไฟสายเก่า ขนาด 50 ไร่ 2 งาน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางนา โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และสถานีดับเพลิง โดยมีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางนาดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ของที่ดิน ราคาประเมินสภาพ ลำราง ถนนสาธารณะประโยชน์ รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณางบประมาณในลำดับต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการเช่าพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำหรับจอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตบางรัก ซึ่งสถานที่จอดรถของทั้งสองสำนักงานเขตไม่เพียงพอต่อการจอดรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการจอดรถเก็บขนมูลฝอย รวมถึงเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงานเขต โดยกรุงเทพมหานครจะหารือร่วมกับผู้บริหารของการทางพิเศษฯ เพื่อขอเข้าไปพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมโดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับการพัฒนาสวนสาธารณะใต้ทางด่วนและของดเว้นค่าเช่าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น