ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปทุมวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตรอกสลักหิน

ปทุมวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตรอกสลักหิน

นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า คณะกรรมการชุมชนตรอกสลักหินได้ว่างลงเนื่องจากหมดวาระ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 54 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 เขตฯ จึงได้กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการชุมชนตรอกสลักหิน ในวันที่ 7 ส.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชุมชนตรอกลักหิน เขตปทุมวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้นำชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2214 1330 หรือ 0 2214 3004 ต่อ 6339-41

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น