ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสายไหม ดร.นงพะงา บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้จัดโครงการเขตเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ในวันที่ 7 ส.ค. 54 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศน์ โดยมีกิจกรรมการให้บริการดังนี้ การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปจากศูนย์บริการสาธารณสุข 61 บริการตัดผม บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง ขยะปฏิกูล การขออนุญาตประกอบกิจการ การทะเบียนราษฎร์ การเสียภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ การศึกษา การเกษตร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว บริการให้คำปรึกษาขึ้นทะเบียนทหาร การไฟฟ้า ประปา การจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ผัก ผลไม้ ราคาประหยัด

เขตคลองเตย นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกตรวจพื้นที่ทุกวันจันทร์และวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับวันที่ 3 ส.ค. 54

ออกตรวจพื้นที่บริเวณ ถ.พระราม 3 ถ.สุนทรโกษา ถ.ท่าเรือ ถ.เกษมราษฎร์ จรดแม่น้ำเจ้าพระยา ตลาดปีนัง ตลาดคลองเตย 1, 2 ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตฯ

เขตบางกอกน้อย นางมนี เดชเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดตรวจพื้นที่ ถ.อิสรภาพ และ ถ.พรานนก ตั้งแต่ ปาก ซ.อิสรภาพ 47 ซ.วัดอมรทายิการาม ซ.สุดสาคร และสิ้นสุดปาก ซ.พรพิพัฒน์ ในวันที่ 2 ส.ค. 54 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยตรวจความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน บาทวิถี ขยะตกค้าง การตัดแต่งกิ่งไม้ ป้ายผิดกฎหมายและสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น