ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

สวัสดิการ delivery ออกให้บริการถึงทุกหน่วยงานในสังกัดกทม.

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จัดโครงการ “สวัสดิการ delivery” ออกให้บริการเชิงรุกแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรับสมัครสมาชิกฯ ถึงหน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างทั่วถึง ทั้งนี้จะหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงานต่างๆ โดยในเดือน เม.ย. 54 ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานดำเนินการในวันที่ 12 เม.ย. 54 ณ สำนักงานเขตจตุจักร

สำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (ก.ฌ.กทม.) และสมาชิกสวัสดิการฯ สามารถสมัครได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานใดประสงค์จะให้รับสมัคร ณ หน่วยงานของท่าน โดยมีผู้สมัคร 15 คนขึ้นไป สามารถประสานรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 02224 3001 หรือโทร. 1325-7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น