ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

กทม. เชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น

(30 มี.ค. 54) เวลา 09.00 น. : ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบโล่แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ที่มีผลงานสาธารณสุขดีเด่นระดับกทม. และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสส. ที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ประกอบด้วย ดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร 11 คน ระดับศูนย์ประสานงาน 112 คน อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี 6 คน 20 ปี 107 คน 15 ปี 271 คน และ 10 ปี 790 คน รวมทั้งสิ้น 1,297 คน โดยมี พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางมนธิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักอนามัย และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมงาน
กรุงเทพมหานคร จัดงานเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญ กำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละ เป็นพลังที่เข้มแข็งในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณสุขในระดับชุมชน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ปัญหาสาธารณสุขลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวชื่นชมและยินดีกับผลงานการพัฒนาสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า 15,000 คน ว่า นับเป็นพลังที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสาธารณสุขในระดับชุมชน เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชน เป็นเจ้าของชุมชนย่อมรู้ปัญหาของชุมชนได้ดีและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชนได้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น