ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

บางกะปินำร่องโครงการประชาวิวัฒน์ จัดระเบียบผู้ค้าและจักรยานยนต์รับจ้าง

กทม. เดินหน้าโครงการประชาวิวัฒน์ นำร่องเขตบางกะปิ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย แจกผ้ากันเปื้อน ร่ม หมวก เพิ่มจุดผ่อนผันใหม่ พร้อมดึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาสาสมัครพิทักษ์เมือง ช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุง
(30 มี.ค. 54) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการตามนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร 2 โครงการ ประกอบด้วย การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และการจัดระเบียบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยมี ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ คณะผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ร่วมงาน ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ ซึ่งในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แจกอุปกรณ์ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ร่ม หมวกให้แก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และหมวกนิรภัย เสื้อกั๊ก ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินโครงการตามนโยบายประชาวิวัฒน์ ดังนี้ การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เดิมมีจุดผ่อนผัน จำนวน 11 จุด มีผู้ค้าจำนวน 559 คน ต่อมาได้มีการพิจารณาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน เพื่อเสนอให้เป็นจุดผ่อนผันใหม่ จำนวน 10 จุด มีผู้ค้าจำนวน 481 คน โดยได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 4 จุด คือ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ มีผู้ค้า จำนวน 12 คน บริเวณซอยรามคำแหง 64-66 มีผู้ค้า จำนวน 9 คน บริเวณซอยรามคำแหง 14-20 มีผู้ค้า จำนวน 36 คน และบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ถนนรามคำแหง มีผู้ค้าจำนวน 21 คน รวมผู้ค้าทั้งหมด จำนวน 88 คน และการจัดระเบียบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เดิมขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 89 วิน ผู้ขับขี่ จำนวน 3,700 คน และเมื่อวันที่ 15ก.พ. - 15มี.ค. 54 มีผู้ขับขี่ลงทะเบียนใหม่ จำนวน 42 คน รวมแล้วมีผู้ขับขี่เก่าและใหม่ จำนวน 3,742 คน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพทั้ง 2 กลุ่ม ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง นอกจากนี้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะยังมีส่วนช่วยในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์เมือง ช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการตามนโยบายประชาวิวัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีสวัสดิการแก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วยโครงการมอเตอร์ไซค์ยิ้ม เป็นการทำประกันชีวิตให้โดยคิดเบี้ยประกันปีละ 500 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือกรณีผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุ และโครงการยิ้มสู้ กู้สร้างอาชีพ ที่ให้ผู้ประกอบการค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการค้าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น