ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. เตรียมเปิดให้บริการ Wi-Fi แก่ประชาชน ฟรี

(26 มี.ค. 55) นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/55 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. ว่า วันนี้ที่ประชุมได้มีการหารือการให้บริการอินเตอร์ไร้สาย (WiFi) แก่ประชาชนฟรี เนื่องจากการให้บริการที่มีอยู่เดิมหมดสัญญาการให้บริการเมื่อเดือน มิ.ย. 54 ที่ผ่านมา โดยการบริการรอบใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจะมีกำหนดให้บริการเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เชิญ 4 บริษัทที่ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเข้ารับทราบรายละเอียด ปรากฎว่ามี 2 บริษัท คือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยินดีเข้าร่วมโครงการ โดยมีความเร็วในการให้บริการมี 2 รูปแบบ ดังนี้ ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 256 กิโลบิต/วินาที (Download)/128 กิโลบิต/วินาที (Upload) แบบไม่จำกัดเวลาการใช้งาน และความเร็วสูงสุดไม่เกิน 2 เมกกะบิต/วินาที (Download) /512 กิโลบิต/วินาที (Upload) การใช้งาน 5 ชั่วโมง/เดือน
สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งการจัดทำ ติดตั้ง บำรุงรักษา 2. ค่าภาษีป้าย และ 3. ค่าติดตั้งจุดให้บริการ (Hot Spot) และค่ากระแสไฟฟ้า ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยที่กทม.ไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆ ในการดำเนินการโครงการฯ โดยการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนั้น กทม.จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น