ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

หลายเขตเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เขตลาดกระบัง นายประวิช ศรีวิลัย ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับ สก. สข. และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมกับพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 9 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 15.00–22.00 น. ณ วัดปลูกศรัทธา (วัด 4) แขวงลาดกระบัง กำหนดการพระราชพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวลา 16.30–22.00 น. ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกท่านร่วมถวายดอกไม้จันทน์ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากหน่วยงานต่างๆตลอดงาน จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่าน ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์ในวันที่ 8–10 เม.ย. 55 หน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ลดธงครึ่งเสาในห้วงเวลาดังกล่าว และขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ในวันที่ 9 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 15.00–22.00 น. ณ วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความอาลัย แสดงความจงรักภักดี รวมทั้งระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกโปรดเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
เขตจตุจักร นายอิศราเมศร์ คชานุกูลย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. แจ้งว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตจัดหาสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เม.ย. 55 เวลา 15.00-22.00 น. เพื่อให้ประชาชนร่วมไว้อาลัย เขตฯ จึงกำหนดจัดพิธีที่วัดเสมียนนารี โดยจะมีการซ่อมแซมถนนด้านหน้าวัดเสมียนนารีเพื่อรองรับการจราจร และดำเนินการจัดแต่งสถานที่ ในวันที่ 8 เม.ย. 55 พร้อมได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นเพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณพิธี
เขตภาษีเจริญ นายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อเป็นการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทุกหมู่เหล่า และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมถวายอาลัยด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 9 เม.ย. 55 ณ เมรุวัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระประวัติ พระกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น