ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปธ.สภากทม. จี้โยธา 50 เขต เข้มตรวจอาคารสูงและสถานบันเทิงในพื้นที่รับผิดชอบ

(21 มี.ค. 55) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากทม. ร่วมกับนายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นายธนาชิต ชูติการญจน์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา และเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตจอมทองกทม. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยอาคาร 12 ชั้น โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเนล และอาคาร 20 ชั้น บริษัท ป.เจริญพันธ์ เขตจอมทอง
ประธานสภากทม. กล่าวว่า ทั้ง 2 อาคารสร้างขึ้นหลังปี 2535 ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าอาคารดังกล่าวมีมาตรฐานความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 อาทิ ระบบสัญญาณเตือนภัย สปิงเกอร์ดับเพลิง ทางหนีไฟฉุกเฉิน รวมทั้งมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ไว้สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้จากการตรวจสอบถือว่าเป็นอาคารสูงที่มีความปลอดภัยในระบบการป้องกันต่างๆ รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาต (ร.1) จากสำนักการโยธาแล้ว นอกจากนี้ในส่วนของอาคารสูงที่สร้างก่อนปี 2535 พบว่าอาคารบางส่วนยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งทางสำนักงานเขตได้เข้าไปตรวจสอบและแนะนำผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้ โดยอาคารสูงภายในเขตจอมทองมีอยู่ประมาณ 20 อาคาร นอกนั้นจะเป็นประเภทอาคารพาณิชย์และอาคารบ้านพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามสภากทม. ได้ตั้ง คกก.วิสามัญติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยอาคารสูงประเภทต่างๆในกทม. ซึ่งจะคอยติดตามและเร่งรัดให้สำนักงาน 50 เขต ตรวจสอบและรายงานจำนวนอาคารสูงที่สร้างก่อนและหลังปี 2535 ในพื้นที่กทม. ทั้งเร่งให้สำนักการโยธาและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเอาผิดเจ้าของอาคารที่ละเลยหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
นอกจากนี้จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจนครบาลเพื่อตรวจสถานบันเทิงและอาคารสูงประเภทต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่กทม. จะต้องเข้มงวดกับเจ้าของอาคารอย่างจริงจังในการให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยอาคารสูงที่กทม.กำหนดไว้ ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยให้กับกรุงเทพมหานคร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น