ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

24 ปีโรงพยาบาลลาดกระบังฯ มุ่งมั่นเดินหน้าให้บริการด้วยคุณภาพ

(9 มี.ค. 55) เวลา 11.00 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 24 ปี โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลลาดกระบัง ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ในช่วงเช้า การจัดนิทรรศการความรู้เพื่อสุขภาพ มอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล และมอบโล่แก่บุคลากรที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นของโรงพยาบาล ประจำปี 2554 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
โรงพยาบาลลาดกระบัง เดิมเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข 45 สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ต่อมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง จึงปรับปรุงและยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2531 โดยใช้ชื่อโรงพยาบาลชุมชนลาดกระบัง และย้ายมาสังกัดสำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2538 สำหรับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ ผสมผสานกับการควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงในย่านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเรื่อยมา ซึ่งมีการพัฒนาและยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เป็น 60 เตียง และในอนาคตจะเพิ่มขนาดเป็น 200 เตียง เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น