ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก 28 มีนาคมนี้

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงการดูแลสุขภาพคนกรุงเทพฯ จึงได้จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกให้บริการประชาชน ในวันที่ 28 มี.ค. 55 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ตรวจเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลกระดูก ตรวจรักษาโรคช่องปากและฟันด้วยการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ยาเสพติด เอดส์ การใช้ยา โภชนาการและสาธิตอาหาร บริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข บริการตัดผม-ซอยผม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว (งดอาหารและน้ำสัตว์เลี้ยงก่อนทำหมัน 8-12 ชั่วโมง) จดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิป (กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสุนัขและสำเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่) มอบถุงยังชีพ แว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ และทีมสหวิชาชีพเยี่ยมชุมชนเพื่อให้บริการผู้ป่วย ที่เคลื่อนย้ายลำบากไม่สามารถไปใช้บริการที่หน่วยเคลื่อนที่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น