ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตสวนหลวง นายประเวศ เพียรธรรม ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนข้าม ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. ดังนี้ วันที่ 20 มี.ค. 55 ณ บริเวณ ซ.อ่อนนุช 35 วัดปากบ่อ วันที่ 21 มี.ค. 55 ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ปาก ซ.หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ถึงสะพานข้ามคลองหัวหมาก วันที่ 22 มี.ค. 55 สะพานลอยคนเดินข้าม ถ.พัฒนาการ ตั้งแต่คลองสะแก ถึงปาก ซ.พัฒนาการ 18 จำนวน 3 สะพาน วันที่ 23 มี.ค. 55 ถ.อ่อนนุช ตั้งแต่คลองเคล็ด ถึง ซ.อ่อนนุช 37 วันที่ 24 มี.ค. 55 สะพานลอยคนเดินข้าม ถ.ศรีนครินทร์ 3 สะพาน ตั้งแต่คลองกะจะ ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ โดยล้างคราบสกปรก ฝุ่นละออง ข้อความต่าง ๆ ที่มีผู้ขีดเขียนเพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
เขตคลองเตย นางรัตนาภรณ์ สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดล้างทางเท้า ผิวจราจร และจุดพักขยะ เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 20 มี.ค. 55 บริเวณ ถ.พระราม 4 ตั้งแต่แยกเกษมราษฎร์ถึงแยกรัชดาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง วันที่ 21 มี.ค. 55 ซ.สุขุมวิท 50 ซ.เริ่มเจริญ และวันที่ 23 มี.ค. 55 ถ.สุขุมวิท ตั้งแต่แยกพระโขนงถึงปาก ซ.สุขุมวิท 42 / เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 20 มี.ค. 55 บริเวณถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำจากหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพถึงแยกเกษมราษฎร์ ถ.โรงหมู ชุมชนแฟลต 23-24-25 วันที่ 21 มี.ค. 55 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 36 ซ.นภาศัพท์แยก 1-3 ถ.พระราม 4 ซ.โรจน์เสรีเก่า ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชนแฟลต 11-18 วันที่ 22 มี.ค. 55 ถ.พระราม 4 ซ.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซ.รูเบีย ซอยบาร์โบส 1-2 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 16 – 22 และวันที่ 23 มี.ค. 55 ซ.สุขุมวิท 48 ชุมชนปิยะวัชร ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชน 70 ไร่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น