ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. ร่วมกับ สวพ.FM91 เปิดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองและทรัพย์สินจากคนร้าย

(3 มี.ค.55) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “กทม. – ธอส. อาสาพิทักษ์บ้าน พิทักษ์เมือง” รุ่นที่ 2 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สวพ.FM 91 และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดขึ้นเพื่อรวมพลังคนดีมีจิตอาสา พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากอาชญากรรม การสร้างสังคมแห่งการมีน้ำใจของคนไทยในการให้ความช่วยเหลือสอดส่องดูแลความปลอดภัย และการสาธิตการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 300 คน สำหรับรุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ก.ย.54
ภายในงานมีการมอบรางวัล “สุดยอด ธอส. อาสาพิทักษ์บ้าน พิทักษ์เมือง” จำนวน 3 คน ได้แก่ นายนราธิป แจ๊ะน๊ะ นายสมชาย แย้มเจริญ และนายกรีโชติ รักเอก ได้รับทุนกำลังใจคนละ 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึก เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่กันและสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือป้องกันภัยจากอาชญากรรม และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์บ้าน พิทักษ์เมือง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนน นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที คืนของมีค่าที่หายไปแก่เจ้าของ การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางที่จอดรถเสีย แจ้งเบาะแสข่าวอาชญากรรมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม และการแจ้งเบาะแสการโจรกรรมภายในเคหะสถาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น