ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดสัมมนาวิชาการก้าวสู่ความเป็นเลิศ ผ่าตัดผ่านกล้อง “ซ่อนแผล”

(28 มี.ค. 55) เวลา 09.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 2nd Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery (BMIS 2012) เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการในด้านทักษะการผ่าตัด และสร้างศักยภาพการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 55 เวลา 08.00-16.00 น. โดยมี แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แพทย์ พยาบาล และผู้ร่วมประชุม รวมจำนวน 300 คน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จัดการประชุมวิชาการ 2nd Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery (BMIS 2012) เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการในด้านทักษะการผ่าตัด เรียนรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ และสร้างศักยภาพการผ่าตัดผ่านกล้อง รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้การแพทย์และพยาบาลหันมาพัฒนาการผ่าตัด ผ่านกล้องขั้นสูงไปพร้อมกับการบริการที่ทันสมัยและเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการสูงสุด ซึ่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีความโดดเด่นด้านการผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียว โดยแผลจะซ่อนอยู่บริเวณสะดือจนมองไม่เห็นรอยแผล (Single Port Surgery) และในอนาคตจะพัฒนาเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล (Natural Orifice Transillumination Endoscopic Surgery หรือ NOTES) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน และแพทย์ พยาบาล นอกสังกัด จำนวน 200 คน รวมจำนวน 300 คน การประชุมเป็นแบบไป-กลับ จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวยินดีที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ที่เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดผ่านกล้องระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยและเกิดความเชื่อมั่นในการบริการอย่างสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น