ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ข้าราชการและบุคลากรกทม. ใช้สิทธิเลือกผู้แทนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนางานบุคคล 26 เม.ย. นี้

นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กำหนดให้กรุงเทพมหานครจัดการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 4 คน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน (โดยเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 คน และผู้ดำรงตำแหน่งครู 2 คน) และผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการสามัญ คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการอุดมศึกษา เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการดำเนินจัดการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันในวันที่ 26 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 08.00–15.00 น. ในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เนื่องจากติดปัญหาด้านข้อกฎหมายบางประการและอยู่ระหว่างหาข้อยุติ
ทั้งนี้ จะมีการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 5 เม.ย. 55 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2621 0031

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น