ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. นัดประชุม 33 หน่วยงานสาธารณูปโภค 28 มี.ค. นี้ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์

(26 มี.ค. 55) นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันที่ 28 มี.ค.55 เวลา 14.30 น. กทม. ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 33 หน่วยงาน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ทีโอที การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์” ตามแนวพระราชดำริ โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. ทั้งนี้ สาระสำคัญการประชุม กทม.จะเน้นการประสานงานใน 4 ระดับ ทั้งระดับนโยบาย อำนวยการ ปฏิบัติการ และระดับพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการโครงการต่างๆ ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย เมืองน่าอยู่ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงการความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางน้ำ การเดินทาง และด้านอุบัติภัย การรวบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน การปรับปรุงผิวจราจร การควบคุมรถแก๊สให้ได้มาตรฐาน การเพิ่มสวนสาธารณะ การคมนาคม การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านสุขภาพและการกีฬา การขยายหลักสูตรโตไปไม่โกง การเพิ่มห้องสมุดชุมชน และเพิ่มห้องเรียน ipad การจัดทำ Food Bank การดูแลเด็กเร่ร่อนและคนไร้บ้าน โครงการยิ้มสู้กู้สร้างอาชีพ และการเพิ่มสาขาโรงรับจำนำ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น