ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม.เตรียมแจ้งความเจ้าของโรงแรมเพลิงไหม้ดัดแปลงอาคาร พร้อมออกมาตรการ 6 ข้อตรวจสอบอาคารสูง

(12 มี.ค.55) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 12.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้อาคารโรงแรมแกรนด์ ปาร์ค อเวนิว ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย ทำให้มีผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 มี.ค.55 ที่ผ่านมา ว่า ภายหลังการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบว่าโรงแรมดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นอาคารจอดรถยนต์ให้เป็นห้องจัดเลี้ยงโดยไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งในวันนี้ สำนักงานเขตคลองเตย ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของอาคาร กรณีดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ กทม. ได้กำหนดมาตรการ 6 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของอาคารสูง ได้แก่ 1.การจัดทำฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ อาทิ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ซึ่งปัจจุบันอาคาร 9 ประเภทในกทม. มีจำนวนเกินกว่า 10,000 อาคาร 2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบอาคารทั้ง 9 ประเภท ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบอาคาร 15 มี.ค.นี้ และรายงานผลการปฏิบัติงานทุก 7 วัน ทั้งนี้ กทม.กำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบอาคารให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน เม.ย. 3.สำหรับอาคารที่ยังไม่ได้ยื่นตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตามกฎกระทรวง นั้น ให้เจ้าของอาคารจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อทำการตรวจสอบพร้อมรายงานผล ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกว่า 2700 ราย ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง 4.ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ยื่นไว้แล้วเพื่อถูกต้องหรือไม่ เพื่ออกใบรับรองความถูกต้องของอาคาร 5. สำนักการโยธา กทม.แจ้งเตือนให้เจ้าของอาคารส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร 6.หากเจ้าของอาคารไม่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ให้สำนักงานเขตแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของอาคารที่ไม่ยื่นรายงานการตรวจสอบอาคารต่อไป
นอกจากนี้ กทม.ได้ประสานสภากรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเสริมความปลอดภัยในอาคารสูง อาคารขนดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมรสพ ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงบทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าว ขณะเดียวกัน สภากรุงเทพมหานคร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามและตรวจสอบมาตรการควบคุมความปลอดภัยอาคารสูง อาคารขนดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมรสพในกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มประชุมครั้งแรกในวันที่ 13 มี.ค.55 เวลา 11.00 น. อีกทั้ง กทม.จะประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องการเสริมความปลอดภัยในอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น