ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

1 พ.ค. นี้ กทม. เริ่มเก็บค่าโดยสารบีทีเอสส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง 15 บาทตลอดสาย

กทม. เตรียมเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายบีทีเอส ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง โดยจัดเก็บอัตราเดียวในส่วนต่อขยายทั้ง 5 สถานี ที่ 15 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ค. นี้
(19 มี.ค. 55) ณ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลัง การประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2555 ว่าที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการสำหรับการค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยาย ช่วงอ่อนนุช – แบริ่ง ในอัตราคงที่ 15 บาทตลอดเส้นทางทั้ง 5 สถานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55 เป็นต้นไป หลังจากที่บริษัทกรุงเทพธนาคมได้ทำการประเมินรายรับค่าโดยสาร โดยใช้ปริมาณผู้โดยสารที่มีการใช้บริการจริงในช่วงที่เปิดทดลองให้บริการระหว่างเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า การจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราดังกล่าวถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม และคาดว่าจะไม่กระทบกับผู้ใช้บริการมากนัก เนื่องจากกรุงเทพมหานครคิดค่าโดยสารในอัตราเดียวกันทั้ง 5 สถานี ซึ่งคาดการณ์ว่าใน ปี 2555 จะมีปริมาณผู้โดยสารจำนวน 119,600 เที่ยว-คน/วัน และกรุงเทพมหานครจะได้รับผลตอบแทนทางอ้อมจากภาษีธุรกิจเฉพาะจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในอัตรารวมเท่ากับร้อยละ 2.3 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากโครงการตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและส่วนสัมปทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น