ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

หลายเขตแจ้งชายไทยลงบัญชีทหารกองเกิน

ชายไทยที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดในปี พ.ศ.2534 และมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ไปแสดงตน เพื่อขึ้นบัญชีทหารกองเกิน ที่สัสดีเขต ณ สำนักงานเขตที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน โดยให้นำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญ (สด.9) มาแสดงตน เพื่อรับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.35) สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปแสดงตนขอรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ ซึ่งปกติควรเป็นบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองไปแจ้งแทน ถ้าไม่ไปแจ้งแทนในปีนั้นถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนทางอำเภอแจ้งความดำเนินคดีมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เขตตลิ่งชัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ ในวันที่ 2 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร.0 2424 1788
เขตยานนาวา ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ ถ.พระรามที่ 3 ในวันที่ 4 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร.0 2294 2393 ต่อ 6741
เขตสวนหลวง ณ โรงเรียนวัดปากบ่อ ซ.อ่อนนุช 35 ในวันที่ 5 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร.0 2322 8430
เขตลาดกระบัง ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ถ.ฉลองกรุง ในวันที่ 7 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร.0 2326 9011 ต่อ 6891

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น