ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ชาวสวนหลวงนำกลุ่มกรุงเทพใต้ประกาศเจตนารมณ์ตั้งมั่นเอาชนะยาเสพติด

(29 มี.ค.55) เวลา 09.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการประชาคมสวนหลวงประสานใจกรุงเทพใต้เอาชนะยาเสพติด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงจัดขึ้น โดยนำกลุ่มพลังมวลชนร่วมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าพลังขับเคลื่อนต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เขตฯ ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขต ผู้ประกอบการ อาสาสมัครสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตัวแทนชมรม มูลนิธิ สมาคม องค์การสาธารณกุศล ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนจากกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ได้แก่ เขตบางรัก ปทุมวัน สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง บางนา และสวนหลวง จำนวน 1,000 คน ผนึกกำลังกันเป็นพลังแผ่นดิน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและต่อต้านภัยยาเสพติด ทำให้เขตสวนหลวงเป็นเขตที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) ได้จัดวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เพื่อให้บุคคลใกล้ชิดปลอดภัยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2555 พบว่า เด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 15-19 ปี ยังมีอัตราเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นที่จะถูกชักจูงไปสู่การใช้ยาเสพติดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาไอซ์ ซึ่งเป็นตัวยาที่เข้ามาแทนที่ยาบ้า อย่างไรก็ตาม กทม. และสำนักงานเขต ได้เดินหน้าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกทม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจ ค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดโดยสมัครใจ และบังคับบำบัด เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดน้อยลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น