ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

เดินหน้าติดตั้งกล้อง 20,000 ตัว ยันกทม. ไม่ได้ซื้อกล้อง CCTV แพงกว่าส่วนราชการอื่น

ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักการจราจรและขนส่งได้รายงานผลจการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกล้องวงจรปิด CCTV สภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่าได้ให้ข้อมูลและยืนยันว่า การจัดซื้อกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ติดตั้ง ไม่ได้มีราคาสูงกว่าการจัดซื้อของส่วนราชการอื่น ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติและมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้มีการชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อรอให้ได้ข้อสรุปจากกระบวนการตรวจสอบและเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ แต่เมื่อมีข้อสรุปว่า กรุงเทพมหานครมิได้จัดซื้อกล้องดังกล่าวในราคาสูงกว่าส่วนราชการอื่นก็เห็นควรที่จะให้สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เดินหน้าโครงการนี้ต่อไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครเสนอ
ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเร่งรัดติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมอีก 20,000 ตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับที่ผ่านมาทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล และสภากรุงเทพมหานคร ได้ร้องขอให้ กรุงเทพมหานครเร่งติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในบริเวณชุมชนและจุดสำคัญต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นการเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของเมืองและประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น