ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตบางคอแหลม นายบัณฑิต สิทธินามสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตจำนวน 27 คูคลอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยแยกดำเนินการขุดลอก ดังนี้ 1.ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขตฯ จำนวน 8 คูคลอง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 คูคลอง ได้แก่ คลองบางคอแหลม คลองข้างหมู่บ้านภักดี คลองตาเหล็ก และคูน้ำแยกคลองกรวย 2.ใช้แรงงานทหารดำเนินการขุดลอก จำนวน 6 คูคลอง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 3.ดำเนินการจ้างเอกชนโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 13 คูคลอง ซึ่งอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุฯ โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 55 นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโยธา โทร.0 2291 2141
เขตดินแดง นางสาวแสนสุข สตงคุณห์ ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะทิ้งวัสดุสิ่งของเหลือใช้ รกรุงรัง และตกค้างตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ อาทิ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ที่นอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน โดยเขตฯ ได้จัดเก็บวัสดุสิ่งของดังกล่าวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประจำเดือน มี.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. ดังนี้ วันที่ 17 มี.ค. ซ.สงค์ปรางค์ ถ.อโศก-ดินแดงบำเพ็ญ และวันที่ 18 มี.ค. หมู่บ้านอยู่เจริญ (หลังสถานทูตจีน) ถ.รัชดาภิเษก จึงขอให้ผู้ที่ต้องการทิ้งวัสดุสิ่งของนำไปวางตั้งบริเวณหน้าอาคาร บ้านเรือน ตามวัน เวลา ดังกล่าว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเก็บให้ต่อไป
เขตดุสิต นางสาวอารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดการล้างทำความสะอาดทางเท้าและช่องตะแกรงรองรับน้ำในถนนซอยแยกต่างๆ โดยกำหนดล้างทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณรอบวังศุโขทัย และจะล้างทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณวัดราชาธิวาสวรวิหาร ถ.สามเสน นอกจากนี้จะดำเนินการล้างทางเท้าและรางวี ตลาดราชวัตร ตลาดศรีย่าน ถ.นครไชยศรี บริเวณ ถ.นครราชสีมา ตั้งแต่แยก กอ.รมน. ถึงแยก ตัด ถ.ศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ถ.ราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกลานพระราชวังดุสิต ถึงสะพานมัฆวานฯ ทั้ง 2 ฝั่ง ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ ชุมชนข้างวัดสวัสดิวารีสีมาราม บริเวณ ซ.สามเสน 30-32 ซ.ร่วมจิตต์ 1-3 ซ.เทพประทับ ถ.ศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพระราม 5 ถึงหน้าวัดเทวราชกุญชร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 17– 25 มี.ค. 55 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร.0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983 / เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคในการจับจ่ายซื้อหาผักสดไปประกอบปรุงอาหารในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสุ่มเก็บตัวอย่างผักสด 6 ชนิด เป็นผักที่พบสารตกค้างได้ง่ายประกอบด้วย ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี และพริกขี้หนูสด จาก 4 ตลาดในพื้นที่เขตฯ ได้แก่ ตลาดราชวัตร ตลาดเทวราช ตลาดวัดจันทรสโมสร และตลาดศรีย่าน โดยการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสดด้วยชุดน้ำยาตรวจ GT–Reagent Test ตรวจสารพิษตกค้าง กลุ่มสารประกอบฟอสเฟตและคาร์บาเมท เป็นชุดตรวจที่มีความเหมาะสมในการคัดกรองความไม่ปลอดภัยของอาหาร ผลการตรวจในเดือน ก.พ. 55 จากการสุ่มตรวจผักสด จำนวน 165 ตัวอย่าง ไม่พบสารเคมีตกค้างในผักสดที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
เขตสาทร นางสาวพรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง ตัดต้นไม้ เก็บขยะ และจัดเก็บวัชพืช เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้ผ่านสะดวก ในวันที่ 15-16 มี.ค. 55 เวลา 09.00 น. ณ คูน้ำวัดดอน ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีปัญหาหรือพบเห็นทางเท้าชำรุดทรุดตัว หรือมีน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายโยธา โทร.0 2212 2981 ต่อ 7215-7 หรือหน่วย BEST เขตสาทร 1554
เขตหนองจอก นายภิญโญ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย หมุนเวียนออกตรวจพื้นที่ทั้ง 8 แขวง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ดังนี้ วันที่ 15 มี.ค. 55 ถ.สังฆสันติสุข ทหารอากาศอุทิศ อยู่วิทยา แขวงกระทุ่มราย วันที่ 22 มี.ค. 55 ถ.บุรีภิรมย์ เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย แขวงโคกแฝด และวันที่ 29 มี.ค. 55 ถ.สกุลดี แขวงหนองจอก ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุด ขยะตกค้าง หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆ ขอได้โปรดแจ้งมาที่ โทร.0 2543 1143 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น