ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตตลิ่งชัน นางมัณฑนา ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ บริเวณภายในชุมชนต่างๆ ระหว่างเวลา 9.00น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ ดังนี้ วันที่ 29 มี.ค. 55 ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ และวันที่ 30 มี.ค. 55 ชุมชนวัดมณฑป นอกจากนี้หากพบเห็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้รีบทำลายหรือแจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร.0 2424 9702, 0 2882 7554
เขตสาทร นางสาวพรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ โดยให้คนงานพร้อมอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ ผงซักฟอก เช็ดถู ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ป้ายสัญญาณจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร จุดพักรวมขยะ ขยะมูลฝอย ฉีดล้างช่องตะแกรงระบายน้ำ ขุดลอกแผ่นประกาศตามเสาไฟฟ้า และตู้โทรศัพท์ รั้วราวเหล็กล้างสะพานลอยคนเดินข้ามล้างทำความสะอาด ล้างทำความสะอาดบริเวณคอกต้นไม้ ถอนหญ้า เป็นการลดภาวะโลกร้อน ในวันที่ 29 มี.ค. 55 เวลา 09.00–12.00 น. ณ บริเวณ ถ.สาทรใต้ จากปาก ซ.สวนพลู ถึงปาก ซ.สาทร 11
เขตบางกอกน้อย นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ในวันที่ 31 มี.ค. 55 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห์ แขวงอรุณอมรินทร์ หากประสงค์จะทิ้งขอให้รวบรวมไว้บริเวณหน้าบ้านให้เรียบร้อยเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการจัดเก็บในวัน และเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร.0 2424 0056 ต่อ 5675-6
เขตบึงกุ่ม นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า วันที่ 1 เม.ย. 55 เวลา 09.00-12.00 น. เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดสะพานลอยคนข้าม บริเวณ ถ.เสรีไทย ตั้งแต่แยกนิด้าถึงคลองระหัสทั้งสองฝั่ง และบริเวณ ถ.นวมินทร์ ตั้งแต่ ซ.นวมินทร์ 129 ถึง ซ.นวมินทร์ 149
เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 30 มี.ค. 55 โรงเรียนเยาวมิตร และโรงเรียนปัญญาศักดิ์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เขตคลองเตย นางรัตนาภรณ์ สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดล้างทางเท้า ผิวจราจร และจุดพักขยะ สำหรับวันที่ 29 มี.ค. 55 เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณ ถ.ดวงพิทักษ์ ตั้งแต่แยกพระราม 4 ถึงประตูโรงงานยาสูบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น