ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

เวลา 09.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
ประจำปี 2555 รพ.ตากสิน
ณ ห้องประชุมชั้น 6 รพ.ตากสิน
เวลา 13.30 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดการประชุมชี้แจงมอบนโยบายและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2555
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น
เวลา 13.30 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมแก้ไขปัญหา
การจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ณ ห้องนพรัตน์ กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น