ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. ลงนามเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงอังการ่า สาธารณรัฐตุรกี มองการท่องเที่ยวและปัญหาสังคมเป็นเป้าหมายหลัก

กรุงเทพมหานครขยายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ร่วมลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์กับกรุงอังการ่า สาธารณรัฐตุรกี หวังดึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
(21 มี.ค. 55) เวลา 12.30 น. ที่กรุงอังการ่า สาธารณรัฐตุรกี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามความตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนฉันท์มิตร กับ Mr.Melih Gokcek นายกเทศมนตรีกรุงอาการ่า สาธารณรัฐตุรกี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและไมตรีจิตระหว่างประชาชนของทั้งสองนคร โดยมีนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคนร นายศุภชัย ตัณติคมน์ นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางเบญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมพิธี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครและกรุงอังการ่า จะดำเนินการแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือฉันท์มิตรในด้านการบริหารจัดการ การบริการ ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งกิจการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหานคร ด้วยวิถีทางหลายรูปแบบตามหลักการแห่งความเสมอภาค และอำนวยประโยชน์แก่กันบนพื้นฐานแห่งสัมพันธไมตรีซึ่งได้พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งนี้กรุงอังการ่า ให้ความสำคัญและประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาเด็ก ปัญหาสตรี ปัญหาคนพิการ เป็นต้น ซึ่งกรุงเทพมหานครก็มีปัญหาดังกล่าวเช่นกัน จึงมีแนวคิดในการนำตัวอย่างดังกล่าวมาปรับใช้กับกทม. ในแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับเรื่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็คือ “การท่องเที่ยว” เพราะปัจจุบันชาวตุรกีเดินทางไปท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปีละประมาณ 40,000-50,000 คน ในขณะที่ชาวไทยมาเที่ยวตุรกี ปีละประมาณ 7,000 คน และตุรกีมีสายการบินที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาที่กรุงอิสตันบูล ทุกวันๆ ละ 2 เที่ยวบิน คาดว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวได้ผลมากยิ่งขึ้น
“ผมไม่ต้องการให้การลงนามความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องครั้งนี้เป็นแค่เพียงการลงนามในแผ่นกระดาษ แต่ควรดำเนินการทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม ขณะที่กรุงอังการ่าซึ่งเป็นเมืองหลวงของตุรกีก็มีจุดเด่นในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แม้จะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก็ตาม นอกจากนั้นกทม. กับอังการ่า มีลักษณะของการเป็นเมืองหลวงที่คล้ายกัน โดยกรุงธนบุรีก่อตั้งขึ้นมาหลังจากแพ้สงคราม ส่วนกรุงรัตนโกสินทร์ คือ จุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ของคนไทย และอังการ่าก็เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตุรกีเช่นกัน ทั้งนี้กรุงอังการ่า เป็นเมืองที่กรุงเทพมหานครได้ลงนามการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง เป็นลำดับที่ 20 ต่อจากนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน” ผว.กทม. กล่าวในตอนท้าย
ด้าน Mr.Melin Gokcek นายกเทศมนตรีกรุงอังการ่า กล่าวว่า ยินดีที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง โดยจะมีการแลกเปลี่ยนกันหลายด้านตามแต่โอกาส ทั้งนี้ตนให้ความสนใจและความสำคัญกับเด็ก สตรี และคนพิการเป็นอย่างมาก เด็กที่นี่ชอบการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ชอบเล่นกีฬาและดนตรี ดังนั้นจึงพยายามที่จะหาการบริการอื่นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กเหล่านี้ เช่น การจัดหาอาหาร การดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี และจะพยายามสร้างความสันติสุขให้กับเมืองอังการ่ามากที่สุด รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยินดีต้อนรับคณะจากกรุงเทพมหานครในการศึกษาดูงานด้านปัญหาสังคมและด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น