ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

คนกรุงเทพฯ ร่วมใจประกาศก้องเอาชนะยาเสพติด

กทม.นำทัพเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด จับมือเยาวชนต้นแบบ อาทิ นุ้ย-เกศริน ปอ AF7 ร่วมประกาศเจตนารมณ์เอาชนะยาเสพติด และเขียนข้อความไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด จากนั้นกลุ่มพลังมวลชน 5 กลุ่มนำทัพเดินรณรงค์ตลอดถนนดินสอ-อนุสาวรีย์ประชาธิไตย เชิญชวนคนกรุงเทพฯ เป็นพลังสำคัญต้านยาเสพติดในวาระแห่งชาติ
(2 มี.ค.55) เวลา 09.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร นำทีมข้าราชการและลูกจ้างกทม. ตำรวจ ทหาร ศิลปินดารา นักร้อง นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทุกหมู่เหล่า กว่า 3,500 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าเป็นพลังขับเคลื่อนต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขียนข้อความแสดงพลังทางความคิดรวมใจเป็นหนึ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด “Bangkok Clear ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.
กทม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทวงยุติธรรม กองทัพภาคที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) จัดมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเอาชนะ ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและรัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้กลุ่มพลังต่างๆ ในสังคม ผนึกกำลังร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์จากกลุ่มพลังมวลชน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพลังชุมชนพลังสังคม กลุ่มพลังบำบัดฟื้นฟู กลุ่มพลังป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กลุ่มพลังปราบปรามยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม กลุ่มพลังบริหารจัดการ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกพลังทางสังคมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านภัยยาเสพติด และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายในงาน “มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด” ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ได้จัดให้มีนิทรรศการและบูธกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงผลงานและความสำเร็จในการดำเนินงานของชุมชนที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการ To Be Number One การให้บริการคัดกรองและตรวจหาสารเสพติดของคลินิกบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การจำลองบรรยากาศสถานฟื้นฟูสมรรถภาพบ้านพิชิตใจ สาธิตนวัตกรรมและการป้องกันการติดยาเสพติด กิจกรรมรักตนรักชุมชน กิจกรรมบันไดชีวิตพิชิตยาเสพติด กิจกรรมชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ และการเขียนข้อความแสดงพลังทางความคิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในกระดาษ post it นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การสอนดนตรี ตรวจสุขภาพ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น