ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

สภากทม.จัดกีฬาโบว์ลิ่งการกุศล สร้างอาคาร รพ.ราชพิพัฒน์ และผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตบางแค

(19มี.ค.55) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมนายเพทาย จั่นเผื่อน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางแค ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศล สมทบทุนสร้างอาคาร โรงพยาบาล ราชพิพัฒน์ เขตบางแค และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางแคและเขตใกล้เคียง ในวันอาทิตย์ที่ 1 ม.ย. 55 ณ SF Bowl Club เดอะมอลด์บางแค เขตบางแค โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกทม.
ประธานสภากทม. กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อเป็นการสมทบทุน สร้างอาคาร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งยังขาดงบประมาณการก่อสร้าง รวมทั้งจะนำเงินไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางแคและเขตใกล้เคียง รวมทั้ง จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ เขตบางขุนเทียน
ด้าน นายเพทาย จั่นเผื่อน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางแค ฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวเพิ่มว่า การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย นอกจากนี้เพื่อเป็นการหารายได้นำมาสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย โดยภายในงานแข่งขันได้เตรียมถ้วยเกียรติยศในประเภททีมประชาชนทั่วไป ทีมกิตติมาศักดิ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น
สำหรับการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล โดยนายเพทาย จั่นเผื่อน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางแค และสำนักงานเขตบางแค มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคาร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค และเยียวยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังนำรายได้ส่วนหนึ่ง สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมกีฬาโบว์ลิ่งจะเป็นการสร้างความสามัคคีในพื้นที่ ให้หันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด จึงขอเชิญชวนหน่วยงานและภาคเอก รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 1 ม.ย. 55 ณ SF Bowl Club เดอะมอลด์บางแค เขตบางแค สนใจสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 082-6437-947

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น