ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ครบรอบ 40 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

(3 ก.พ. 55) เวลา 11.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ครบรอบ 40 ปี “4 ทศวรรษ สู่ความสง่างาม” (40th Anniversary to Smart CKP) พร้อมมอบของ ที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงพยาบาล มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มอบโล่บุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาล ประจำปี 2554 และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทย์ พยาบาล และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม การแสดงชุดไทยประยุกต์ การแสดงชุดบรอดเวย์ นิทรรศการ 40 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการตรวจสุขภาพ วัดดัชนีมวลกาย ตรวจสุขภาพปากและฟัน ให้คำปรึกษาสุขภาพ บริการนวดคลายเครียด ทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่ประชาชนทั่วไป ฟรีอีกด้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวยินดีและชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งกำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ห้าอย่างสง่างามด้วยการพัฒนาแพทย์ พยาบาล ให้มีความชำนาญด้านการรักษาพยาบาลในสาขาเฉพาะทาง การผ่าตัดผ่านกล้องในทุกสาขา การเปิดศูนย์ออทิสติก การเปิดศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก และการเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการทางการแพทย์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มาใช้บริการ ให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวแสดงความขอขอบคุณผู้อุปการะคุณที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ป่วยที่ขัดสน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการต่างๆเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น