ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
สำนักผังเมือง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 22-29 ก.พ. 55 สอบถามโทร.0 2354 1256 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.พ. 55 สอบถามโทร.0 2538 8067 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานเขตจอมทอง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 4 สำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.พ. 55 สอบถามโทร.0 2427 7459 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น