ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คกก.วิสามัญจ่ายขาดเงินสะสม ปี 55 แนะเขตสำรวจความพร้อมหน่วยงานภายนอกก่อนว่าจ้างลอก คู คลอง

(9 ก.พ. 55) นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้กทม. จ่ายขาดเงินสะสม 1.5หมื่นล้านบาท โดยมีหน่วยงานกทม. เข้าชี้แจง ประกอบด้วย สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักงานเขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบึงกุ่ม ณ ห้องประชุมสภา 3-6 ศาลาว่าการกทม.
ที่ประชุมคกก.วิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตการบริหารราชการของผู้บริหารสำนักการศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนกทม. ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโภชนาการทางอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของเยาวชนอีกด้วย ทั้งควรจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อสอดส่องดูแลสถานการศึกษาและนักเรียน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนกทม. บางแห่งใช้ภารโรง ทำหน้าที่แทน ซึ่งประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งควรรณรงค์ให้เยาวชนใช้ถุงยางอนามัยในช่วงวันวาเลนไทน์ ทั้งนี้เพื่อย้ำให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองก่อนมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ควรหาที่สร้างลานกีฬาต่างๆและสนามฟุตซอลเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อให้ติดทีมชาติไทย อันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกทม. และประเทศไทย ทั้งควรปรับปรุงห้องสมุดประชาชนกทม. ให้มีความสวยงามน่าใช้งาน รวมทั้งจัดสรรหนังสือที่มีคุณภาพ และพิจารณาระบบอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการค้นหาหนังสือให้กับประชาชน ทั้งควรเร่งปรับปรุงศูนย์กีฬาต่างๆ ให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมให้ประชาชนมาออกกำลังกาย นอกจากนี้สำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ควรมีแผนแม่บทระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งควรสำรวจคู คลอง ย่อยต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเสนอให้กับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งหากสำนักงานเขตมีความจำเป็นในการว่าจ้างเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก ควรมีการประชุมเพื่อสำรวจความพร้อมและกำหนดเนื้องานให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันตามแผนงานที่วางไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น