ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กทม. เปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนย่านคันนายาว

(24 ก.พ. 55) เวลา 11.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 5 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคันนายาว อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และประชาชนในชุมชน ร่วมงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 5 เขตคันนายาว
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ภายใต้แนวคิด “ทั้งชีวิต...เราดูแล” ซึ่งการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเล็ก เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียน ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กขณะออกไปประกอบอาชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 5 นอกจากเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของชุมชน เช่น ใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอาชีพ เป็นที่ทำการของชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานของกรมอนามัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น