ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รพ.จุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์1) จ.สมุทรปราการ เปิดบริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีไตวาย

นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า ขณะนี้มีสถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง คือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์1) จ.สมุทรปราการ โดยเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น 88 แห่ง
สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงกับกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามประเภท อัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง โดยแนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมของสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง และหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไตเพื่อประกอบการเบิกจ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กทม. โทร. 0 2224 0486

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น