ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เวลา 09.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์
สายตรวจเทศกิจ
ณ ลานคนเมือง กทม.
เวลา 09.00 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สนามหลวง
ณ ห้องนพรัตน์ กทม.
เวลา 17.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกรุงเทพมหานคร
และฟูกูโอกะ
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
เวลา 19.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเลี้ยงอำลาสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง
ณ ห้องอาหาร Rib Room&Bar โรงแรมแลนด์มาร์ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น