ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

07.15 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำของนายกรัฐมนตรี
ณ โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา
10.00 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขต (แนวดิ่ง) ครั้งที่ 1/2555
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
10.00 น. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพฯ
ณ ห้องสุทัศน์ กทม.
11.00 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์กีฬาบางบอน
ณ ศูนย์กีฬาบางบอน
13.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุม กอ.รมน.กทม. ครั้งที่ 1/2555
ณ ห้องนพรัตน์ กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น