ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กทม.ปล่อยขบวนจักรยานยนต์สายตรวจเทศกิจ ดูแลความปลอดภัยคนเมือง

ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สายตรวจเทศกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงจุดเกิดเหตุทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
(10 ก.พ.55) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สายตรวจเทศกิจ จำนวน 100 คัน ออกปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 50 สำนักงานเขต รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จึงดำเนินการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซี.ซี. จำนวน 250 คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้งที่อยู่ในพื้นที่เขต และส่วนกลางคือสำนักเทศกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของประชาชน ทั้งด้านการจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ การดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ชุมนุมของมวลชน ตลอดจนการสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะการใช้จักรยานยนต์จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น
ทั้งนี้ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบียบเมือง รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนและสังคมมีความสงบสุข อย่างไรก็ตามการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต้องอาศัยกำลังของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทั้งในด้านการตรวจตราไม่ให้ประชาชนทำผิดกฎหมาย ตลอดจนการดูแลรักษาสิทธิของประชาชนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ นอกจากการดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้ว สำนักเทศกิจยังต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถึงแม้จะไม่ใช่ภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงถือว่าเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครต้องทำหน้าที่เข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงต้องรับภารกิจนี้ไปด้วยพร้อมๆกับการดูแลและจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น