ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สถานพยาบาลนอกสังกัดกทม. พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงเพิ่มเติม 2 แห่ง

นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า สถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ เพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และ 2. โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา โดยขณะนี้มีสถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแล้วทั้งสิ้น 396 แห่ง
ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการบำนาญ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 55 เป็นต้นไป กรณีผู้ป่วยนอกสามารถใช้บริการได้หลังจากลงทะเบียน 15 วัน สำหรับผู้ป่วยในสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีที่สมัครลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2224 0486 หรือเบอร์ภายในโทร. 1187

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น