ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรชาวพุทธ และภาคประชาสังคม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
(29 ก.พ. 55) เวลา 10.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. : นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานครพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระมหาปัญญา ปญญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และพลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค. 55 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และประกาศให้มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นเขตพุทธาวาสเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 7 มี.ค. 55
วันมาฆบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ. 2555 นี้ เป็นปีอธิกมาส คือ เป็นปีที่มีเดือน 8 สองครั้งตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทำให้วันมาฆบูชาซึ่งปกติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ตรงกับวันที่ 7 มี.ค. 55 ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 86 รูป ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค. 55 ขอเชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วมรกตจำลอง การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศลเป็นพุทธบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การบรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจำลอง 12 นักษัตร ไหว้พระ 9 วัด นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียนและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ฯลฯ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข พร้อมตั้งโต๊ะหมู่บูชาบริเวณหน้าสำนักงานเขต บริษัท ห้าง ร้าน ตลอดจนบ้านเรือนประชาชน และจัดพิธีเวียนเทียน ณ วัดใดวัดหนึ่งในพื้นที่ ในวันมาฆบูชา วันที่ 7 มี.ค. 55 อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น