ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำชับสถานีดับเพลิง กทม. เฝ้าระวังพร้อมรับมือช่วงอากาศแห้ง-ร้อน

(7 ก.พ. 55) เวลา 14.00 น. : นายสมภพ ระงับทุกข์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง และสถานีดับเพลิงสวนมะลิ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการป้องกันภัยด้านต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัดสุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา อีกทั้งซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติให้มากที่สุด รวมถึงให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าเป็นประจำต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะและร่างกายที่แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความถูกต้องและปลอดภัย สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของถนนหรือพื้นที่คับแคบเข้าถึงได้ยาก จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หมั่นลงพื้นที่ทำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยด้านต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในการป้องกันภัยในพื้นที่ สำหรับในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนอากาศจะแห้งอาจเกิดไฟไหม้ได้ง่าย ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลระวังภัยในพื้นที่ หากเกิดเหตุขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การระงับเหตุหรือป้องกันสาธารณภัยในพื้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น